Zjednodušená pravidla softballu

Každý divák si na softballu může najít to své, někdo dává přednost napínavému souboji nadhazovače s pálkařem, někdo si cení technické a taktické hry v obraně nebo v útoku. Softball nabízí divákovi sledovat souboj individualit i kolektivů, velké množství taktických variant a bleskových akcí.

Odkaz na oficiální pravidla softballu platná 2006-2009 (formát .pdf, cca 1 Mb)


Podívejte se na typické herní situace v softballu.


Samotná pravidla softballu mohou být pro laiky v podstatě nečitelná. Pro ty, kteří nikdy nehráli žádnou z variant pálkových her jako je - softball, slowpitch, pálkovaná nebo baseball - uvádíme stručná zjednodušená pravidla potřebná pro hru:

Hra je určena pro dva týmy, které mají dvě role - útočníci (tj. Ti co jsou na pálce - pálkaři resp. běžci) a obránci (polaře). Rozlišíte je snadno - obránci mají na rukou rukavice do kterých chytají odpálené či přihozené míče. Role týmů se pravidelně střídají.

CÍL HRY

SMYSL hry je získat co nejvíce bodů tj. oběhů, postupem po všech metách, když je družstvo na pálce (v útoku). Útočníci tedy odpalují míče a postupují po metách, aby co nejdříve, a přitom ne bezhlavě, postupovali směrem k domácí metě. Obránci jim v tom brání tak, že je tzv. autují - vyřazují dočasně ze hry. Po třech autech si týmy role vymění.

Hřiště - vypadá jako čtvrtka koláče, v jehož pravoúhlém rohu (zde je umístěna domácí metra) je vykreslen čtverec. Tomuto čtverci se říká vnitřní pole, zbytku potom vnější pole. V každém rohu čtverce je jedna meta, kromě zmíněné domácí také první, druhá a třetí. Uprostřed čtverce je tzv. nadhazovací meta.

Základní autování:

* Aut dotykem - nejtěžší aut, kdy obránce se s míčem dotkne pálkaře či běžce
* Aut chycením odpalu ze vzduchu - chytí-li polař odpálený míč přímo ze vzduchu je pálkař aut. V tomto případě musí běžci do prvního dotyku zůstat na své metě, pokud tak neučiní musí se vrátit a mohou být autováni pravidlem o nuceném návratu - obdoba níže uvedeného pravidla 4 o zašlápnutí mety. Po dotyku polaře s míčem mohou postupovat běžci vpřed.
* Strike aut - neodpálí-li pálkař třetí dobrý nadhoz (strike) je aut.
* Aut zašlápnutím mety - je-li pálkař nebo běžec v nuceném postupu tj. že musí běžet po odpalu vpřed (pálkař vždy, běžec pokud jej nutí svým pohybem pálkař či jiný běžec, který je rovněž nucen), mohou polaři metu na kterou je nucený postup s míčem v ruce tzv. zašlápnout tj. dotknout se jí a tím autovat běžce, který na ní běžel. Takto, lze za rozehru udělat i více autů (obvykle při obsazené první metě před odpalem, se polaři pokouší při odpalu do vnitřního pole zahrát aut na druhé a následně první metě).

Dobrý a špatný nadhoz:

Pálkař odpaluje nadhozy, které mu nadhazuje nadhazovač ze středu vnitřního pole.

Dobrý (tzv. strike) je jakýkoliv, který pálkař odpálí do nebo mimo hřiště, nebo švihne a netrefí jej,
dobrý je takový nadhoz, který proletí mezi podpaždím a koleny pálkaře a nad domácí metou,
špatné (tzv. ball)  jsou všechny ostatní
za tři dobré pálkař je aut, za čtyři špatné pálkař má první metu zdarma.
Rozmístění polařů je v podstatě dobrovolné, všichni musí být ve hřišti a měli by rovnoměrně pokrývat hřiště.

Taktika - ukázka možné taktiky:

Obrana

Vnitřní polaři přihazují při pomalém odpalu na 1 metu, zde polař ji zašlápne. Při rychlém na nejbližší metu, kde je nucený postup a pokusí se přihodit ještě i na první metu. Po odpalu musí být u každé mety alespoň jeden hráč.

Vnější polaři přihazují o jednu metu více než by házeli vnitřní.

Všichni vynaloží maximální úsilí při chytání míčů přímo ze vzduchu.


Útok

Lepší je odpal do země, než riskantní odpaly do vzduchu.

Běžci, kteří jsou v nuceném postupu, se snaží při odpalu do země získat další metu. Běžci při odpalu do vzduchu zůstávají na své metě a po chycení (puštění) se rozhodnou co dál. 
Dnes je      Svátek má