Podmínky > Podmínky použití stránek

Podmínky použití stránek
Podmínky užití stránek


Toto jsme viděli (a Vy pravděpodobně také) na jiných serverech a tak tedy pro jistotu budeme také strašit.Vyvoláním jakékoli stránky na serveru www.radotinsk.net nebo setrváním na otevřené stránce souhlasíte s těmito podmínkami užití a zavazujete se je dodržovat. Nesouhlasíte-li s podmínkami, neprodleně tyto stránky opusťte a dále je nepoužívejte.

Informace na serveru www.radotinsk.net jsou poskytovány tak jak jsou a jejich úplnost, platnost a přesnost není zaručena. Pokud používáte informace zde uvedené, ověřte si, prosím, jejich platnost na zmíněných zdrojích. Tam, kde není zdroj uveden, je zdrojem přímo provozovatel serveru www.radotinsk.net a pak takovou informaci přijímáte tak, jak je uvedena. Provozovatel neručí za přímé či nepřímé škody, které mohly vzniknout uživateli užitím nepřesných nebo zastaralých informací.

Informace můžete využívat bezplatně, avšak pouze pro svoji osobní potřebu. Pokud zde uvedené informace předáváte dále nebo je dále uveřejňujete, uveďte jako zdroj server www.radotinsk.net neboť konkrétní umístění jednotlivých stránek na serveru se může průběžně měnit.

Zasláním příspěvku, fotografií či jiných audiovizuálních materiálů na server www.radotinsk.net uzavírají přispěvatelé s provozovatelem serveru www.radotinsk.net dohodu ve smyslu autorského zákona ČR, a to tak, že poskytují provozovateli tohoto serveru na dobu trvání majetkových práv autora nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci k použití takového příspěvku, zejména  zveřejnění takového příspěvku na serveru www.radotinsk.net a na dalších partnerských serverech či dalších publikacích, a to bez nároku na honorář. Licence nemusí být využita, a to ani zčásti. Přispěvatelé odpovídají za to, že zaslané materiály nejsou zatíženy právy třetích stran, zejména podle autorských či licenčních omezení. Výše uvedené se týká i dalších webových portálů spojených s www.radotinsk.net, jedná se především fotogalerie, stránky domovského klubu RSK i dalších partnerských organizací. Jejich seznam je k dispozici na výše uvedeném emailu. Uvedené materiály jsou k volnému užití jen se souhlasem provozovatele www.radotinsk.net, jedná se zejména pro  propagační účely oddílu, public relations apod. Přispěvatelé výslovně souhlasí s těmito pravidly. Přispěvatelé garantují, že specielně u fotografií mají souhlas fotografovaných s publikací jejich tváří č jiných částí těla.

Pokud byste chtěli využít obsah serveru www.radotinsk.net pro obchodní či jiné než osobní účely, nesmíte tak učinit bez předchozího souhlasu provozovatele. Pro získání souhlasu kontaktuje provozovatele zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu softball(zavináč)radotinsk.net. Doručení zprávy není projevem souhlasu provozovatele.

Provozovatel neručí za obsah jiných serverů a to ani v případě, že na takové servery poskytuje odkazy.

Provozovatel ani majitel domény www.radotinsk.net nejsou v žádném spojení se společnostmi, na jejichž služby odkazují, např. Google, Wikipedia, YouTube, Microsoft, ani nevyjednali pro uživatele www.radotinsk.net povolení či licenci k použití jejich služeb. Pokud hodláte využít obsah na těchto serverech, prostudujte si pravidla použití těchto serverů a omezte své použití podle těchto podmínek.

Pokud jste názoru, že informace zveřejněné na tomto serveru poškozují Vaše práva nebo dobré mravy, pošlete o tom informaci elektronickou poštou.

(C) Všechna práva vyhrazena. Server www.radotinsk.net nepřijímá žádnou zodpovědnost za přímé ani nepřímo související škody způsobené nesprávností či nekompetentností poskytovaných informací.

Veškerá autorská práva náleží podepsaným přispěvatelům, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě anonymních uživatelů (např. administrator apod.) patří uživateli s přístupem k danému účtu.


Puvodni strankyadministrator
 
Dnes je      Svátek má